JAKÉ MÁME PRAMENY

Křížový pramen Křížový pramen
Obsah CO2 2 896 mg/l, mineralizace 9 600 mg/l, vydatnost 1,1 l/min.
Nejslavnější a jeden z nejstarších a nejdéle používaných pramenů. Vyvěrá v pavilonu Křížového pramene. V okolí byla v roce 1808 otevřena první lázeňská sezona Mariánských Lázní.
FerdinandML small Ferdinandův pramen
Obsah CO2 2 508 mg/l, mineralizace 10 810 mg/l, vydatnost 15 l/min.
Má sedm vývěrů, pro pitnou léčbu se užívá Ferdinand I. Stáčí se do lahví jako stolní voda Excelsior. Vývěry se nacházejí v kolonádě Ferdinandova pramene, v městské části Úšovice. 
Lesní pramen  Lesní pramen
Obsah CO2 2 631 mg/l, mineralizace 3 620 mg/l, vydatnost 15 l/min.
Vyvěrá v klasicistním pavilonu v severní části města. Pítko je na budově Nových lázní. 
Ambrožův pramen  Ambrožův pramen
Obsah CO2 2 420 mg/l, mineralizace 630 mg/l, vydatnost 11 l/min.Tvoří tři vývěry podobného složení. Vyvěrají v parkové prohlubni pod Centrálními lázněmi. 
Rudolfův pramen  Rudolfův pramen
Obsah CO2 2 444 mg/l, mineralizace 2 160 mg/l, vydatnost 16 l/min.
Vyvěrá v Úšovicích v pavilonu Rudolfova pramene, pro odběr je přiveden do kolonády Rudolfova a Karolinina pramene a pavilonu Křížového pramene.
Karolinin pramen  Karolinin pramen
Obsah CO2 2 600, mineralizace 1 690 mg/l, vydatnost 20 l/min.
Vyvěrá v kolonádě Rudolfova a Karolínina pramene a přiváděn je také do pavilonu Křížového pramene. 
Alexanřin pramen  Alexanřin pramen
Najdeme ho v parku pod hotelem Cristal. Byl objeven roku 1873 a dostal jméno podle ruské velkokněžny Alexandry. Nad pramenem byl postaven krásný altán, který však v polovině 20. století zanikl. Při novém jímání v roce 1890 byl v těsné blízkosti 1,2 m zachycen druhý pramen – Alfrédův, nazvaný podle právě zemřelého tepelského opata Alfréda Clementso. Tento dvojpramen měl stejné chemické složení, ale zatímco Alexandřin měl stálou vydatnost, Alfrédův interminoval. Vydatnost však klesala, až r. 1956 dvojpramen zcela zanikl. V místě Alexandřina pramene v roce 1972 postavil sochař Eibl uměleckou kašnu. V roce 2005 byl Alexandřin pramen znovu jímán a byl postaven nový altán.